Beställning av HSL-insatser vid tillfällig vistelse i Laholms kommun

LÄS MER

Här kan du som arbetar i en annan kommun hämta en blankett för att beställa HSL-insatser vid hemsjukvård åt en brukare vid tillfällig vistelse i Laholms kommun.

Beställningen ska vara Laholms kommun tillhanda senast 2 veckor innan påbörjad vistelse.

För att göra en ansökan:

  • Tryck på Hämta blankett

  • Fyll i dina uppgifter

  • Skriv ut och faxa till

Hälso- och sjukvårdsenheten Laholms kommun 0430-15619