Cisterner och rörledningar som varaktigt tas ur bruk "skrotningsintyg"

LÄS MER

Blankett att använda vid skrotning av cisterner och rörledningar.

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se