Sök tjänst

Sök
Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Bygga, bo och miljö (60)

  Kommun och politik (1)

  Kultur och fritid (8)

  Näringsliv och arbete (2)

  Omsorg och stöd (27)

  • Anmälan till demensutbildning

   Vill du delta i en demensutbildning för anhöriga anmäler du det i denna e-tjänst. 

  • Ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen för er som tillhör personkrets enligt LSS

   Blankett för ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen för er som tillhör personkrets enligt LSS

  • Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

   Blankett för ansökan om bostadsanpassningsbidrag

  • Ansökan om god man eller förvaltare

   Här kan du ansöka om god man eller förvaltare 

  • Ansökan om insatser enligt LSS

   Blankett för ansökan om insatser enligt LSS

   -Personlig assistans
   -Ledsagarservice
   -Kontaktperson
   -Avlösarservice i hemmet
   -Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
   -Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
   -Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdom
   -Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad
   -Daglig verksamhet 
  • Ansökan om service och omvårdnad

   Blankett för ansökan om service och omvårdnad

   Hemtjänst 

   Korttidsboende

   Särskilt Boende

   Sol

   Trygghetslarm

   Trygghetskamera

  • Ansökan om stödjande insatser för barn och unga till socialtjänsten

   E-tjänst och blankett för ansökan om stödjande insatser för barn/unga till socialtjänsten.

  • Ansökan om stödjande insatser för vuxna till socialtjänsten

   E-tjänst och blankett för ansökan om stödjande insatser för vuxna till socialtjänsten - stödjande samtal, boendestöd och vård/behandling.

  • Ansökan om utbetalning av ekonomiskt stöd för merkostnader vid ordinarie assistents sjukfånvaro

   Blankett för ansökan om utbetalning av ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS för merkostnader vid ordinarie assistents sjukfrånvaro

  • Ansökan ur fonder och stiftelser - Socialnämnden

   Här har du möjlighet att ansöka om bidrag från de fonder som hanteras av socialnämnden i Laholms kommun.

   Sociala samfonden

   Augusta och Gottfrid Larssons donationsfond

   Stiftelsen Laholms sjukvårdsfond

    

  • Beställa fixartjänst

   Boka fixartjänst - för dig som fyllt 67 år

   Här kan du boka fixartjänst  om du behöver praktisk hjälp i din bostad. I denna e-tjänst kan du boka åt dig själv eller så kan du som anhörig boka åt någon annan. 

    

  • Beställning av hemtjänst vid tillfällig vistelse

   Blankett för beställning av hemtjänst vid tillfällig vistelse i Laholms kommun

  • Beställning av matdistribution inom hemtjänsten

   Blankett för beställning av matdistribution inom hemtjänsten

  • Fullmakt för ansökan om ekonomiskt bistånd enligt 9 § 2 LSS för merkostnader vid ordinarie assistents sjukfrånvaro

   Blankett till fullmakt för ansökan om ekonomiskt bistånd enligt 9 § 2 LSS för merkostnader vid ordinarie assistents sjukfrånvaro

  • Inkomstförfrågan för beräkning av avgift till hemtjänst

   Blankett för inkomstförfrågan för beräkning av avgift till hemtjänst

  • Intresseanmälan att bli god man eller förvaltare

   Här kan du göra en intresseanmälan till att bli god man eller förvaltare.

  • Intresseanmälan att bli volontär/frivillig

   Intresseanmälan att bli volontär/frivillig

  • Intresseanmälan att vara familjehem, kontaktperson, kontaktfamilj, eller jourhem

   Intresseanmälan att vara familjehem, kontaktperson, kontaktfamilj, eller jourhem

  • Intresseanmälan för att delta i en anhöriggrupp

   Anhörigstödet på Anhörigcentrum i Laholm erbjuder dig att delta i olika anhöriggrupper.

  • Kontakta vård- och stödsamordnare

   Via denna e-tjänst kan du komma i kontakt med kommunens vård- och stödsamordnare.

    

  • Orosanmälan till socialtjänsten som gäller barn och unga

   Här kan du göra en anmälan om oro för barn och unga som far illa i Laholms kommun. Dina misstankar behöver inte vara bekräftade. Du kan också anmäla på telefon eller via blankett.

  • Orosanmälan till socialtjänsten som gäller vuxna

   Här kan du göra en orosanmälan, som gäller vuxna som far illa i Laholms kommun. Dina misstankar behöver inte vara bekräftade. Du kan också anmäla på telefon eller via blankett.

  • Registerförfrågan

   Registerförfrågan med anledning av pågående utredning om :

   Familjehem
   Stödfamilj
   Feriehem
   Adoption
   Jourhem
   Behandlings-/vårdhem
   Kontaktperson
   Vårdnad, boende och umgånge
  • Synpunkter, klagomål och förbättringsförslag

   Blankett för synpunkter, klagomål och förbättringsförslag för socialnämndens områden.

   Har du synpunkter på eller är missnöjd med verksamheten inom socialnämndens områden? Berätta det för oss! Att ta tillvara dina synpunkter är ett viktigt led i vårt kvalitetsarbete. 

  Utbildning och barnomsorg (19)

  • Byte av skola inför ny termin - ansökan

   Här ansöker du om byte av skola inför ny termin. För dig som vill byta till en kommunal skola i Laholms kommun erbjuds skolbytesperioder två gånger per läsår.

  • Byte av skola under terminen - ansökan

   Här ansöker du om byte av skola vid nyinflytt eller flytt inom kommunen. Ansökningar hanteras löpande.

  • Dagliga resor i gymnasiet - ansökan

   Här ansöker du om skolbiljett eller kontantersättning för dagliga resor i  gymnasiet.

  • Digitala lärresurser för elever i grundskolan

   Tjänsten samlar länkar och instruktioner till digitala lärresurser för elever i grundskolan.

  • Edlevo - modersmålsundervisning

   Här anmäler du ditt barn till modersmålsundervisningen. Elever som har ett annat modersmål än svenska kan få undervisning i sitt modersmål i skolan.

  • Edlevo fritidshem

    I e-tjänsten eller appen kan du besvara ett aktuellt erbjudande, säga upp platsen på fritidshemmet när du inte längre behöver den och ändra kontaktuppgifter.

  • Edlevo förskola

   I e-tjänsten eller appen kan du besvara ett aktuellt erbjudande, säga upp platsen när du inte längre behöver den och ändra kontaktuppgifter. 
   Här lägger du också barnets schema så att förskolan kan checka-in och ut barnen. 

  • Ersättning för anslutningsresa - ansökan gäller gymnasieskola

   Här ansöker du om ersättning om du har mer än 6 km mellan folkbokföringsadressen och närmsta busshållplats. 

  • Förskole- eller fritidshemsplats - ansökan om plats och registrering av inkomst

   I e-tjänsten ansöker du om plats för ditt barn på förskola eller fritidshem. Här lämnar du också inkomstuppgifter samt kan registrera kontaktuppgifter.
   Inloggning sker med e-legitimation.

  • Matsedlar i Laholms skolor

   Matsedlar för grundskolorna i Laholms kommun.

  • Modersmålsundervisning - uppsägning

   Här säger du upp ditt barns modersmålsundervisning.

  • Skola24 Osbecksgymnasiet

   Schema för gymnasieskolan
   Frånvaroanmälan
   Ledighetsansökan

    

  • Skolskjuts i grundskolan - ansökan

   Ansök om skolskjuts till ditt barn som går i förskoleklass och grundskola.

  • Skolskjuts i grundskolan vid växelvis boende - ansökan

   Ansök om skolskjuts till ditt barn som går i förskoleklass och grundskola, samt har växelvis boende. 

  • Skolval till förskoleklass (F-klass)

   Information om anvisad skola skickas via brev till barnets vårdnadshavare. 
   Brevet innehåller länk till e-tjänsten där du bekräftar placeringen.
   Du kan också ansöka om annan kommunal skola.
   Om ditt barn fått plats på fristående skola eller annan kommuns skola vill vi gärna att du även meddelar detta i e-tjänsten.
   Inloggning sker med e-legitimation.

  • Vklass förskola

   Nyheter och meddelanden till dig som är vårdnadshavare 

   Omsorgsschema