Ansökan lotteritillstånd - registreringslotteri

LÄS MER

Enligt lotterilagen kan allmännyttiga ideella föreningar få lov att sälja lotter för att finansiera del av sin verksamhet.

Beroende på hur lotteriet utförs kan en registrering eller licens behövas. Kommunen kan endast godkänna registreringslotterier och en registrering kan gälla som längst i fem år. I ett registreringslotteri gäller följande:

  • Värdet av en kontant vinst får högst uppgå till ett prisbasbelopp (2023 är prisbasbeloppet 52 500 kr, 2024 är prisbasbeloppet 57 300 kr). Värdet på en varuvinst får vara högre.
  • Värdet av vinsterna i ett registreringslotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde (lottpris x antalet lotter) i lotteriet.
  • Den totala omsättningen (lottpris x antalet lotter) i föreningens samtliga lotterier som anordnas inom registreringen får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp.

En ideell förening eller ett trossamfund kan anordna lotterier utan registrering, då gäller:

  • Lottpris får högst vara 1/4000 prisbasbelopp (vilket 2023 motsvarar ca 13 kr och 2024 motsvarar ca 14 kr)
  • Vinster får bara vara varor
  • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp (vilket 2023 motsvarar 8 750 kr och 2024 motsvarar 9 550 kr)
  • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar/deltar i.

Ansökan om lotteritillstånd ska skickas in senast 2 månader före lotteristart. Avgiften för ett tillstånd är 300 kronor och faktureras föreningen.

 

Det är lotteriansvarigs uppgift att redovisa lotteriet för kontrollant som är utsedd av kommunen. Redovisning ska ske inom två månader. Redovisning ska ske på särskild blankett.

Mer information finns på Spelinspektionens hemsida, Kommunala lotterier- Spelinspektionen

 

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Ideell förening

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa