Anmälan om tillfällig övernattning

LÄS MER

Vid tillfällig övernattning i lokaler som inte är anpassade för att bo i, önskar räddningstjänsten ta del om när det sker.

Det är alltid den som ansvarar för övernattningen som ska se till att brandskyddet är tillräckligt.

I ansökan finns bra information att hämta ner, för att kolla av er säkerhet.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa