Klagomål (Miljö)

LÄS MER

E-tjänst för att lämna in klagomål på bland annat boendemiljö, buller, nedskräpning och störande verksamhet.

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se