Söka bygglov och andra åtgärder

LÄS MER

Här kan du som privatperson eller företagare ansöka och anmäla alla dina tänkta byggärenden.

Frågor om e-tjänsten

Byggnadsenheten
bygglov@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se