Konsult kontakt IT

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En e-tjänst där externa konsulter kan be om information eller lämna information till IT

Frågor om e-tjänsten

Jenny Hallgren
jenny.hallgren@laholm.se
0430-15200

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@laholm.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa