Ansökan om tillstånd för spridning av kemiska bekämpningsmedel

LÄS MER

Blankett för ansökan om spridning av bekämpningsmedel på andra områden än jordbruksmark.

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se