Anmälan om tillfällig övernattning som omfattas av tillsyn enligt § 45 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

LÄS MER

Blankett för att anmäla att man tillhandahåller tillfälligt boende till allmänheten.

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se