Ansökan om stödjande insatser för vuxna till socialtjänsten

LÄS MER

Här kan du som vuxen ansöka om stödjande insatser från socialtjänsten - till exempel stödjande samtal, boendestöd och vård/behandling.

Gäller din ansökan ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd, läs mer på Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd - Laholms kommun

 

Frågor om e-tjänsten

Systemförvaltare
socialnamnden@laholm.se
0702880214

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@laholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Den sökande måste vara folkbokförd i Laholms kommun