Ta del av byggbeslut som sökande och kontrollansvarig

LÄS MER

Om du som sökande eller kontrollansvarig har fått ett meddelande av oss att du har fått ett beslut i ditt ärende då kan du ta del av beslutet och de handlingar som ligger till grund för beslutet här.

Frågor om e-tjänsten

Byggnadsenheten
bygglov@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se