Ansökan om dispens för gödselspridning

LÄS MER

Blankett för ansökan om undantag för till exempel gödselspridning.

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se