Anmälan om eldning utomhus

LÄS MER

Blankett för att ansökan om att få elda avfall utomhus, motivera varför mer miljövänligt alternativ är omöjligt.

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se