Lämna svar vid grannhörande

LÄS MER

Här kan du som granne eller sakägare logga in och se handlingarna för ärendet och du får möjlighet att lämna dina synpunkter till oss.

Frågor om e-tjänsten

Byggnadsenheten
bygglov@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se