Orosanmälan till socialtjänsten som gäller vuxna

LÄS MER

Är du orolig eller misstänker att en vuxen far illa kan du göra en orosanmälan här via e-tjänsten. Du kan även göra en orosanmälan via telefon på nummer 0430-265 59 eller använda blanketten. 

Frågor om e-tjänsten

Systemförvaltare
socialnamnden@laholm.se
0702880214

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@laholm.se