Ansökan om insatser enligt LSS

LÄS MER

Den här blanketten är till för dig som vill ansöka om insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Behåll gärna första och andra sidan med information.

Du kan bland annat ansöka om:

 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdom
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad
 • Daglig verksamhet 

För att göra en ansökan:

 • Tryck på Hämta blankett
 • Fyll i dina uppgifter
 • Skriv ut och skicka till 
Socialkontoret
Humlegången 6
312 80 Laholm

För mer information klicka här