Ansökan om ÅVC-kort för ideella föreningar (Ahla återvinningscentral)

LÄS MER

Besöken kräver ett ÅVC-kort för inpassering till Ahla återvinningscentral. En ideell förening är berättigad till 12 fria besök per kalenderår. 

Frågor om e-tjänsten

Avfallsenheten
avfallservice@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se