Ansökan om tillstånd för att hantera explosiv vara

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Hanterar du sprängämne, svartkrut, PU, fyrverkerier eller andra ämnen som är explosiva?
Då kan du behöva söka ett tillstånd för din hantering. Ansöker gör du i denna e-tjänst.

Om du är osäker på om du behöver ett tillstånd eller inte, så kan du läsa mer på vår hemsida. Läs om tillståndspliktiga mängder.

Med hantering menar vi allt från tillverkning, bearbetning, förpackning, förvaring, användning, saluförande, underhåll, överlåtelse och liknande.

Den som ska söka tillståndet, är den som kommer bedriva verksamheten.
Tillståndet kan sökas av såväl en fysisk (privatperson) som juridisk person (organisation eller företag).

För att kunna ansöka behöver du signera ansökan med e-legitimation. 
Ansökan hanteras av kommunens räddningstjänst. Du behöver betala för ansökan, priset beroende på vilken typ av hantering du har.

Tänk på att du kommer behöva ha ett antal handlingar färdiga för att kunna göra klar ansökan.
Du kan självklart spara ansökan där du är och återkomma om du behöver.

 

Frågor om e-tjänsten

Räddningstjänsten Laholm
raddningstjansten@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@laholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • OBS! Ansökan kommer att kosta
 • Uppgift om föreståndare
 • Dokument som styrker föreståndares kompetens och lämplighet
 • Uppgift om deltagare
 • Uppgift om personer med inflytande
 • Beskrivning av verksamhetens hantering
 • Ritning över byggnaden (planritning) där hanteringen är inritad
 • Ritning över omgivningen (situationsplan) där avstånd till byggnader är inritade
 • Beskrivning över vilka risker du har och vad du gjort för att minska dom, riskutredning
 • Beskrivning över hur du agerar vid eventuell händelse
 • Beskrivning över hur du minskar risken för antändning, så som klassningsplan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa