Ekonomiskt bistånd - Återansökan och Mina sidor

LÄS MER

Återansökan för dig som redan har en handläggare

E-tjänsten är till för dig som har ett pågående ärende på Enheten för ekonomiskt bistånd, och är folkbokförd i Laholms kommun. 
Du kan endast ansöka via e-tjänsten en gång per månad.

Här kan du hitta mer information på Laholms kommuns hemsida

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@laholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID