Modersmålsundervisning - uppsägning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kontakta enhetschef Helene Carlsson helene.carlsson@laholm.se

 

Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas i samband med denna e-tjänst. Personuppgifterna behandlas av utbildningsnämnden för att utföra de uppgifter som enligt lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor. Häri ingår elevs rätt till ersättning för dagliga resor till sin gymnasieutbildning. Utbildningsnämnden kan inte säkerställa denna rättighet om inte personuppgifter lämnas i denna e-tjänst. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är allmänt intresse enligt dataskyddsförordningen. Informationen i denna ansökan gallras ur e-tjänsten efter utgången av det läsår ansökan gäller. Efter detta förvaras ansökningar och beslut i kommunens diarium (Ciceron), samt efter 4 år i kommunens centralarkiv för slutförvaring.     

Inom utbildningsnämnden förekommer inget automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Som registrerad hos utbildningsnämnden har du rätt att begära ut information gällande uppgifter vi har om dig eller för att begära rättelse av dina personuppgifter. Eftersom kommunens verksamhet omfattas av tryckfrihetsförordningen, lag om offentlig sekretess samt arkivlagen begränsar detta din rätt till radering samt reglerar utlämnande av allmän handling. Du kan vända dig till Laholms kommuns dataskyddsombud eller  Integritetsskyddsmyndigheten | IMY om du exempelvis anser att behandlingen är felaktig eller om du inte är nöjd med de åtgärder som vidtas.   

 

 

 

Frågor om e-tjänsten

Helene Carlsson
helene.carlsson@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
utbildningsnamnden@laholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Folkbokföring i kommunen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa