Uppsägning av modersmålsundervisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du inte kan använda denna e-tjänst använd: Ansökan eller uppsägning av modersmålsundervisning (e-blankett)

Barn- och ungdomsnämnden är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas i samband med denna e-tjänst. Personuppgifterna behandlas för att utföra de uppgifter som enligt skollagen ska göras av den kommunala nämnden inom skolväsendet. Häri ingår kommunens skyldighet att erbjuda modersmålsundervisning. För att säkerställa denna rättighet behöver barn- och ungdomsnämnden dina personuppgifter som lämnas i denna e-tjänst. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är allmänt intresse enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna som lämnas i e-tjänsten hanteras enligt barn- och ungdomsnämndens dokumenthanteringsplan.

Inom barn- och ungdomsnämnden förekommer inget automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Som registrerad hos barn- och ungdomsnämnden har du rätt att begära ut information gällande uppgifter vi har om dig eller för att begära rättelse av dina personuppgifter. Eftersom kommunens verksamhet omfattas av tryckfrihetsförordningen, lag om offentlighet och sekretess samt arkivlagen begränsar detta din rätt till radering samt reglerar utlämnande av allmän handling. Vad gäller behandling av personuppgifter kan du läsa mer på www.laholm.se/gdpr. Du kan även vända dig till Laholms kommuns dataskyddsombud eller  Integritetsskyddsmyndigheten | IMY om du exempelvis anser att behandlingen är felaktig eller om du inte är nöjd med de åtgärder som vidtas.   ​​​

 

 

 

Frågor om e-tjänsten

Helene Carlsson
helene.carlsson@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och ungdomsnämnden
barn.och.ungdomnamnden@laholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Folkbokföring i kommunen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa