Kontaktförfrågan till anhörigstödet

LÄS MER

Via denna e-tjänst kan du komma i kontakt med kommunens anhörigstöd. Du förbinder dig inte till något.

Du som vårdar, hjälper och stödjer en familjemedlem, släkting, god vän, arbetskamrat eller granne kan själv behöva stöd.

Anhörigkonsulenten kan ge mer information om vilka stödinsatser som kommunen erbjuder. Mer information om anhörigstöd finns här

Vad händer när du har skickat in ärendet?
En anhörigkonsulent kommer att ta kontakt med dig.

Kontaktuppgifter Anhörigcentrum Telefon 0430-266 75, 0430-153 60 eller E-post: anhorigcentrum@laholm.se

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa