Kontaktförfrågan till anhörigstödet

LÄS MER

Via denna e-tjänst kan du komma i kontakt med kommunens anhörigstöd. Du förbinder dig inte till något.

Du som vårdar, hjälper och stödjer en familjemedlem, släkting, god vän, arbetskamrat eller granne kan själv behöva stöd.

Anhörigkonsulenten kan ge mer information om vilka stödinsatser som kommunen erbjuder. Här hittar du mer information om anhörigstöd i Laholms kommun.

Vad händer när du har skickat in ärendet?
En anhörigkonsulent kommer att ta kontakt med dig.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa