Ansökan om tömning av slamavskiljare vid vartannat ordinarie tömningstillfälle

LÄS MER

Blankett för att ansöka om att få tömt slamavskiljaren vid vartannat ordinarie tillfälle.

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se