Byte av skola under terminen - ansökan

LÄS MER

Ansökan om byte under terminen

Under pågående termin kan du ansöka om skolbyte vid nyinflytt eller vid flytt (byte av folkbokföringsadress) inom kommunen. Dessa ansökningar hanteras löpande. 

Att tänka på när du fyller i uppgifterna i e-tjänsten​​​​​
Vid ansökan om byte vid nyinflytt eller flytt inom kommunen – ange önskat datum för bytet. Om barnet ännu inte fått sin nya folkbokföringsadress behöver du kunna uppvisa dokument som styrker flytten. Kontakta aktuell skoladministratör för mer information: Grundskolor i Laholm - Laholms kommun 

Om det finns två vårdnadshavare är ansökan om skolbyte gemensamt och ni båda behöver ha möjlighet att logga in i e-tjänsten.

Så snart beslut om skolbyte är klart får du besked i e-tjänsten. Observera! Tänk på att kolla din skräppost då svaret kan hamna där.

Om ditt barn ska byta fritidshem ska ansökan göras efter ni har fått besked om byte av skola.

Kontakta handläggaren
Telefon: 0430-154 40 
Telefontid: vardagar kl. 11-12

Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas i samband med denna e-tjänst. Personuppgifterna behandlas för att utföra de uppgifter som enligt skollagen ska göras av den kommunala nämnden inom skolväsendet. Häri ingår elevs rätt till skolskjuts. Utbildningsnämnden kan inte säkerställa denna rättighet om inte personuppgifter lämnas i denna e-tjänst. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är allmänt intresse enligt dataskyddsförordningen. Informationen i denna ansökan gallras ur e-tjänsten efter utgången av det läsår ansökan gäller. Efter detta förvaras ansökningar och beslut i kommunens diarium (Ciceron), samt efter 4 år i kommunens centralarkiv för slutförvaring.     

Inom Utbildningsnämnden förekommer inget automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Som registrerad hos Utbildningsnämnden har du rätt att begära ut information gällande uppgifter vi har om dig eller för att begära rättelse av dina personuppgifter. Eftersom kommunens verksamhet omfattas av tryckfrihetsförordningen, lag om offentlig sekretess samt arkivlagen begränsar detta din rätt till radering samt reglerar utlämnande av allmän handling. Vad gäller behandling av personuppgifter kan du läsa mer på www.laholm.se/gdpr. Du kan även vända dig till Laholms kommuns dataskyddsombud eller  Integritetsskyddsmyndigheten | IMY om du exempelvis anser att behandlingen är felaktig eller om du inte är nöjd med de åtgärder som vidtas.   -

 

 

Frågor om e-tjänsten

Maria Klemner
maria.klemner@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
utbildningsnamnden@laholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation