Ansökan om plats på förskola eller fritidshem

LÄS MER

I e-tjänsten kan du:  

  • ansöka om plats för ditt barn på förskola eller fritidshem
  • besvara ett aktuellt erbjudande
  • ändra inkomstuppgifter
  • registrera ny sambo/avregistrera sambo
  • säga upp platsen när du inte längre behöver den

Om du har skyddad adress eller saknar personnummer använder du blanketten:

​​​​​​Ansökan om barnomsorg (laddas ner till datorn som utb_ans_barn.doc )

Skicka ansökan till:

Administratör barnomsorgen
BUF-kontoret 
Humlegången 6
312 80 Laholm

Det är viktigt att du använder e-tjänsten för att ändra inkomstuppgifter, registrera ny sambo/avregistrera sambo och säga upp platsen när du inte längre behöver den. Den taxerade årsinkomsten från Skatteverket jämförs årligen med den inlämnade inkomstuppgiften till kommunen. Avgiftskontrollen genomföras med syfte att alla ska betala rätt avgift. 

Mer information om den årliga avgiftskontrollen

Barn- och ungdomsnämnden är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas i samband med denna e-tjänst. Personuppgifterna behandlas för att utföra de uppgifter som enligt skollagen ska göras av den kommunala nämnden inom skolväsendet. Häri ingår kommunens skyldighet att erbjuda plats i förskola och fritidshem. För att säkerställa denna rättighet behöver barn- och ungdomsnämnden dina personuppgifter som lämnas i denna e-tjänst. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är allmänt intresse enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna som lämnas i e-tjänsten IST Förskola/Fritidshem hanteras enligt barn- och ungdomsnämndens dokumenthanteringsplan.

Inom barn- och ungdomsnämnden förekommer inget automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Som registrerad hos barn- och ungdomsnämnden har du rätt att begära ut information gällande uppgifter vi har om dig eller för att begära rättelse av dina personuppgifter. Eftersom kommunens verksamhet omfattas av tryckfrihetsförordningen, lag om offentlighet och sekretess samt arkivlagen begränsar detta din rätt till radering samt reglerar utlämnande av allmän handling. Vad gäller behandling av personuppgifter kan du läsa mer på www.laholm.se/gdpr. Du kan även vända dig till Laholms kommuns dataskyddsombud eller  Integritetsskyddsmyndigheten | IMY om du exempelvis anser att behandlingen är felaktig eller om du inte är nöjd med de åtgärder som vidtas.   ​​​

 

Frågor om e-tjänsten

Ida Eriksen
ida.eriksen@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och ungdomsnämnden
barn.och.ungdomnamnden@laholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Folkbokföringsadress i kommunen