Förskole- eller fritidshemsplats - ansökan om plats och registrering av inkomst

LÄS MER

I e-tjänsten kan du: 

  • ansöka om plats för ditt barn på förskola eller fritidshem
  • lämna inkomstuppgifter
  • registrera kontaktuppgifter

Du besvarar ett platserbjudande och säger upp en plats här: https://e-tjanster.laholm.se/edlevo
Observera! Tänk på att kolla din skräppost då erbjudandet kan hamna där.

Läs mer om avgiften här: Avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem - Laholms kommun
 

Kontakta handläggaren
Telefon: 0430-154 40 
Telefontid: vardagar kl. 11-12
​​​​​

Det är viktigt att du använder denna e-tjänst för att ändra inkomstuppgifter. Den taxerade årsinkomsten från Skatteverket jämförs årligen med den inlämnade inkomstuppgiften till kommunen. Avgiftskontrollen genomföras med syfte att alla ska betala rätt avgift. 

​​​​​​När du inte längre behöver platsen på förskola eller fritidshem behöver den sägas upp. Det gör du här:  https://e-tjanster.laholm.se/edlevo

Läs gärna mer här: Avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem - Laholms kommun

​​​​​​När du inte längre behöver platsen på förskola eller fritidshem behöver den sägas upp. Det gör du här:  https://e-tjanster.laholm.se/edlevo

Utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas i samband med denna e-tjänst. Personuppgifterna behandlas för att utföra de uppgifter som enligt skollagen ska göras av den kommunala nämnden inom skolväsendet. Häri ingår elevs rätt till skolskjuts. Utbildningsnämnden kan inte säkerställa denna rättighet om inte personuppgifter lämnas i denna e-tjänst. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är allmänt intresse enligt dataskyddsförordningen. Informationen i denna ansökan gallras ur e-tjänsten efter utgången av det läsår ansökan gäller. Efter detta förvaras ansökningar och beslut i kommunens diarium (Ciceron), samt efter 4 år i kommunens centralarkiv för slutförvaring.     

Inom Utbildningsnämnden förekommer inget automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Som registrerad hos Utbildningsnämnden har du rätt att begära ut information gällande uppgifter vi har om dig eller för att begära rättelse av dina personuppgifter. Eftersom kommunens verksamhet omfattas av tryckfrihetsförordningen, lag om offentlig sekretess samt arkivlagen begränsar detta din rätt till radering samt reglerar utlämnande av allmän handling. Vad gäller behandling av personuppgifter kan du läsa mer på www.laholm.se/gdpr. Du kan även vända dig till Laholms kommuns dataskyddsombud eller  Integritetsskyddsmyndigheten | IMY om du exempelvis anser att behandlingen är felaktig eller om du inte är nöjd med de åtgärder som vidtas.   -

 

 

Frågor om e-tjänsten

Maria Klemner
maria.klemner@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
utbildningsnamnden@laholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation