Ansökan om gemensamt flerfackskärl

LÄS MER

Fastighetsägare/lägenhetsinnehavare ansöker om gemensamt flerfackskärl. Ägaren till fastigheten där kärlet/kärlen är placerade svarar för sopkärl, väghållning m.m. gentemot kommunen. Tömningsavgiften delas, men hel grundavgift betalas av varje fastighetsägare

Frågor om e-tjänsten

Avfallsenheten
avfallservice@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se