Registrering av dricksvattenanläggning

LÄS MER

Blankett av registrering av dricksvattenanläggning.

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se