Ansökan/Anmälan enskilt avlopp

LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du: 

  • Ansöka om enskilt avlopp för vattentoalett (WC) + bad-, disk-, och tvättvatten (BDT)
  • Ansöka om sluten tank för vattentoalett (WC)
  • Anmäla avlopp för bad-, disk-, och tvättvatten (BDT)
  • Anmäla om ändring av befintligt avlopp

Mer information finns inne på e-tjänsten.

Vill du inte använda e-tjänsten finns det även en blankett som du kan antingen skicka via post eller mejl till miljöenheten.

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se