Meddelande till bygglovshandläggare

LÄS MER

Genom att logga in med din e-legitimation kan du här lämna ett meddelande till din bygglovshandläggare.

Frågor om e-tjänsten

Byggnadsenheten
bygglov@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se