Ansöka om samarbetssamtal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Samarbetssamtal är en möjlighet för separerade föräldrar med gemensamma barn att få stöd i att komma överens i viktiga frågor som rör barnet.

Föräldrarna ska vara överens om att de vill delta i samarbetssamtal. Samtalen inleds med att vi träffar föräldrarna var och en för sig. Efter de inledande samtalen träffas vi tillsammans.

Du hittar mer information om samarbetssamtal på Laholm kommuns hemsida.

Samarbetssamtalen är frivilliga, kostnadsfria och sker under socialtjänstsekretess. I Laholms kommun genomförs samarbetssamtalen av samtalsledare.

Tänk på att det krävs två signeringar med e-legitimation för den här tjänsten. Den som ansöker signerar när tjänsten avslutas, därefter skickas ett mejl till den medsökande som får signera. När båda föräldrarna har signerat skickas ansökan in till oss. Det är först då vi ser ert ärende. Vi kontaktar er därefter för tidsbokning.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • E-postadress till båda vårdnadshavare/föräldrar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa