Ansöka om samarbetssamtal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Samarbetssamtal är en möjlighet för separerade föräldrar med gemensamma barn att få stöd i att komma överens i viktiga frågor som rör barnet.

Föräldrarna ska vara överens om att de vill delta i samarbetssamtal. Samtalen inleds med att vi träffar föräldrarna var och en för sig. Efter de inledande samtalen träffas vi tillsammans. Läs mer på vår hemsida om samarbetssamtal Samarbetssamtal - Stöd till föräldrar och barn när föräldrarna inte bor tillsammans - Laholm.

Samarbetssamtalen är frivilliga, kostnadsfria och sker under socialtjänstsekretess. I Laholms kommun genomförs samarbetssamtalen på Familjerådgivningen.

Tänk på att det krävs två signeringar med e-legitimation för den här tjänsten. Den som ansöker signerar när tjänsten avslutas, därefter skickas ett mejl till den medsökande som får signera. När båda föräldrarna har signerat skickas ansökan till familjerådgivningen. Det är först då familjerådgivningen ser ert ärende. Vi kontaktar er därefter för tidsbokning.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • E-postadress till båda vårdnadshavare/föräldrar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa