Skola24 grundskola och fritidshem

LÄS MER

Information om ansökan och uppsägning av fritidshemsplats hittar du här:  
https://e-tjanster.laholm.se/forskola_fritidshem

I Skola24 får du som vårdnadshavare tillgång till:

 • ditt barns schema
 • frånvaroanmälan i maximalt 5 dagar, samt del av dag
 • översikt över barnets frånvaro/närvaro
 • ledighetsansökan
 • fritidshemsschema

Tjänsterna finns också tillgängliga via Skola24-appen som laddas ner på App Store och Google Play

Samlade instruktioner grundskola

Instruktioner ledighetsansökan

Samlade instruktioner fritidshem

 • 0515-77 66 67 - Gjuha shqipe (albanska) 
 • 0515-77 66 68 - العربية (arabiska) 
 • 0515-77 66 69 - English (engelska)
 • 0515-77 66 70 - پښتو (pashto) 
 • 0515-77 66 71 - af Soomaali (somaliska)
 • 0515-77 66 66 - Svenska

När du ringer får du instruktioner direkt i telefonen. 
Efter avslutat samtal är frånvaron synlig i frånvarosystemet Skola24 för vårdnadshavare, undervisande lärare, rektor, elevhälsa och skoladministratör.  
Observera! Alla samtal via Telefonanmälan loggas och frånvarouppgifterna samt telefonnummer från anmälarens telefon registreras.

 • Utskick till vårdnadshavare sker automatiskt efter elevens första lektion med oanmäld frånvaro. I första hand skickas detta via SMS, i andrahand med e-post. 
 • Om elevens sammanlagda frånvaro överstiger 10% under föregående månad görs utskick till vårdnadshavare, ansvarig lärare, rektor, skoladministratör och elevhälsa. Denna bevakning gäller både anmäld och oanmäld frånvaro. Alla lektioner under den senaste månaden används vid beräkningen förutsatt att dessa är rapporterade av lärare. Meddelandet skickas via e-post den första dagen i ny månad.
 • I den lokala elevhälsoplanen beskrivs hur skolan agerar vid oanmäld frånvaro, samt vid tecken på oroande eller problematisk skolfrånvaro. De automatiska utskicken från Skola24 utgör alltså bara en del i skolans närvarofrämjande arbete. En förutsättning för att utskicken ska nå dig som vårdnadshavare är att det finns uppdaterad information (e-post och mobilnummer) i Skola24.

 

 

 

 

Frågor om e-tjänsten

Maria Klemner
maria.klemner@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Utbildningsnämnden
utbildningsnamnden@laholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation