Edlevo förskola och fritidshem

LÄS MER

 I Edlevo webb eller Edlevo app kan du:

  • besvara ett aktuellt erbjudande
  • säga upp platsen när du inte längre behöver den
  • ändra kontaktuppgifter

Ändring av inkomstuppgift och ansökan gör du här:  https://e-tjanster.laholm.se/forskola_fritidshem

Barn- och ungdomsnämnden är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas i samband med denna e-tjänst. Personuppgifterna behandlas för att utföra de uppgifter som enligt skollagen ska göras av den kommunala nämnden inom skolväsendet. Häri ingår kommunens skyldighet att erbjuda plats i förskola och fritidshem. För att säkerställa denna rättighet behöver barn- och ungdomsnämnden dina personuppgifter som lämnas i denna e-tjänst. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är allmänt intresse enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna som lämnas i e-tjänsten hanteras enligt barn- och ungdomsnämndens dokumenthanteringsplan.

Inom barn- och ungdomsnämnden förekommer inget automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Som registrerad hos barn- och ungdomsnämnden har du rätt att begära ut information gällande uppgifter vi har om dig eller för att begära rättelse av dina personuppgifter. Eftersom kommunens verksamhet omfattas av tryckfrihetsförordningen, lag om offentlighet och sekretess samt arkivlagen begränsar detta din rätt till radering samt reglerar utlämnande av allmän handling. Vad gäller behandling av personuppgifter kan du läsa mer på www.laholm.se/gdpr. Du kan även vända dig till Laholms kommuns dataskyddsombud eller  Integritetsskyddsmyndigheten | IMY om du exempelvis anser att behandlingen är felaktig eller om du inte är nöjd med de åtgärder som vidtas.   ​​​

 

 

 

Frågor om e-tjänsten

Maria Klemner
maria.klemner@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och ungdomsnämnden
barn.och.ungdomnamnden@laholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation