Digitala lärresurser för elever i grundskolan

LÄS MER

Samlade länkar och instruktioner till digitala lärresurser för elever i grundskolan.

Frågor om e-tjänsten

Henrik Widaeus
henrik.widaeus@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Barn- och ungdomsnämnden
barn.och.ungdomsnamnden@laholm.se