Mina Byggärenden

LÄS MER

Här kan du som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig logga in med ditt Bank-ID för att se vad som händer i dina ärenden och hämta beslut.
Om du har ett ärende registrerat på dig med ditt personnummer kan du ta del av det här. Det är endast sådant som är offentligt som finns att läsa. Det finns möjlighet att se både pågående och avslutade ärenden.

Frågor om e-tjänsten

Byggnadsenheten
bygglov@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se