Ansökan om att sota själv eller att låta en annan sotare sota (rengöra)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna e-tjänst kan du ansöka om att själv få sota (rengöra) eller om du vill att en annan sotare än kommunens ska sota hos dig.

Varje eldstad ska sotas med ett visst intervall. 
Du som fastighetsägare kan ansöka om vem som ska utföra sotningen på din fastighet. Görs ingen ansökan får du automatiskt kommunens sotare. 

Om du sotar din eldstad själv, behöver du ha lämplig utrustning och bra kunskap om din eldstad.
Om du vill att en annan sotare än kommunens ska sota behöver den personen vara utbildad skorstensfejarmästare.

När du väljer ett annat alternativ än kommunens sotare tar du över ansvaret att eldstaden sotas med rätt intervall och på rätt sätt.
Du behöver även dokumentera dina sotningar och kunna visa upp det vid en brandskyddskontroll.

Du kan enbart ansöka om att ändra sotningen (rengöringen),  brandskyddskontrollen kommer alltid att göras av kommunens sotare.

Välkommen in med din ansökan.

Med vänlig hälsning
Räddningstjänsten i Laholms kommun

raddningstjansten@laholm.se
0430-15000
www.facebook.com/laholmskommun
www.laholm.se

Kontaktuppgifter till kommunens sotare:
SIMAB
042-12 20 25, 0430-68 63 80
Kullsgårdsvägen 20, 312 34 Laholm
sot@simab.se
https://www.simab.se/

Frågor om e-tjänsten

Räddningstjänsten Laholm
raddningstjansten@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen Laholm
kommunstyrelsen@laholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID
  • Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa