Redovisning idépengar för unga

LÄS MER

När du har gjort en ansökan av idépengar för unga och genomfört den redovisar du resultatet här. Du kommer att få svara på frågor om hur många ni var, hur marknadsföringen gick, höll ni budgeten med mera. Hör av dig om du behöver hjälp med att fylla i redovisningen.

Hoppas att ni hade roligt för idépengarna för unga!

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa