Anmälan om schaktning inom vattenskyddsområde

LÄS MER

Blankett för anmälan om schaktning inom vattenskyddsområde. Gränsen för anmälan varierar för de olika vattenskyddsområdena.

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se