Uppehåll i sophämtning och slamtömning

LÄS MER

Blankett för uppehåll i sophämtning och slamtömning om man inte använder hus/fastighet på minst 12 månader.

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se