Ansökan om tillstånd att ha djur inom område med detaljplan

LÄS MER

Blankett för tillstånd gällande fjäderfä, får/getter/kreatur/häst mfl.

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se