Anmälan om ändring eller upphörande av livsmedelsverksamhet

LÄS MER

Blankett för upphörande av livsmedelsverksamhet.

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se