Handlingar inför startbesked

LÄS MER

I denna tjänst kan du komplettera ditt ärende inför ett startbesked. Handlingarna går då direkt in i ditt ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Byggnadsenheten
bygglov@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se