Ansökan om dispens från kravet på separat utsortering av bioavfall

LÄS MER

Blankett för ansökan om dispens från kravet att sortera ut bioavfall, skilja avfall från förpackningar samt från förbudet att förbränna trädgårdsavfall i samband med offentlig tillställning.

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se