Anmälan om att starta hygienverksamhet

LÄS MER

Blankett för anmälan av fotvård, tatuering, hårsalong, microneedling, håltagning, massage, solarium mfl.

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se