Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

LÄS MER

Har du en funktionsnedsättning kan du ansöka om bidrag från Laholms kommun för att anpassa din bostad. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv. Till exempel att ta bort trösklar, byta bort badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén.

För att göra en ansökan:

  • Tryck på Hämta blankett

  • Fyll i dina uppgifter

  • Skriv ut och skicka till 

Laholms kommun
Miljö-och byggnadsnämnden/BAB
312 80 Laholm

Vid frågor kontakta handläggare för bostadsanpassningsbidrag på telefonnummer 0430-26545

Läs mer i broschyren om bostadsanpassningsbidrag här