Köldmediarapporter och skrotningsintyg

LÄS MER

E-tjänst för att lämna in den årliga köldmediarapporten eller lämna in skrotningsintyg för köldmediaaggregat.

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se