Ansökan om slutbesked

LÄS MER

Du som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig kan via den e-tjänst ansöka om slutbesked, eller skicka in handlingar inför slutbesked. Innan du får börja använda din byggnad måste du ha ett slutbesked.

Frågor om e-tjänsten

Byggnadsenheten
bygglov@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se