Beställning av hemtjänst vid tillfällig vistelse

LÄS MER

Här kan du som arbetar i en annan kommun hämta en blankett för att beställa hemtjänst åt en brukare vid tillfällig vistelse i Laholms kommun.

Beställningen ska vara Laholms kommun tillhanda senast 2 veckor innan påbörjad vistelse.

För att göra en ansökan:

  • Tryck på Hämta blankett

  • Fyll i dina uppgifter

  • Beställningen inklusive bilagor (aktuell utredning, bedömning och beslut, senaste genomförandeplanen och giltig egenvårdsbedömning vid ev egenvård) skrivs ut och faxas till:

Myndighetskontoret Laholms kommun 0430-17411

Mer information finns på Laholms kommuns hemsida.