Ta del av byggbeslut som granne eller sakägare

LÄS MER

Som granne eller sakägare så har du fått ett meddelande av oss att din granne har fått ett beslut i sitt byggärende. Här kan du ta del av beslutet och de handlingar som ligger till grund för beslutet.

Frågor om e-tjänsten

Byggnadsenheten
bygglov@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se