Registrering av livsmedelsanläggning

LÄS MER

I den här e-tjänsten kan du: 

  • Registrera livsmedelsverksamhet
  • Anmäla ändring av en befintlig livsmedelsverksamhet
  • Registrera upphörande av befintlig livsmedelsverksamhet

Mer information finns inne på e-tjänsten.

Vill du inte använda e-tjänsten finns det även en blankett som du kan antingen skicka via post eller mejl till miljöenheten. Observera att det bara finns blankett för registrering av livsmedelsanläggning. Övriga tjänster hänvisas till e-tjänsten eller kontakta miljöenheten på samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se eller 0430- 150 00.

Frågor om e-tjänsten

Miljöenheten
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se