Anmälan om att få kommunens sotare (om du har egensotning eller en annan sotare)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du egensotning eller en annan sotare som är hos dig och sotar?
Vill du få tillbaka kommunens sotare?

Här anmäler du om att du inte längre vill ha egensotning eller en annan sotare.

Frågor om e-tjänsten

Räddningstjänsten Laholm
raddningstjansten@laholm.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@laholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa